Rozmowa kwalifikacyjna
2019-08-27 08:15, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Dzień dobry, zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godzinie 11:30 w sali 1007 budynku Instytutu Chemii, ul. Ciołkowskiego 1K, 15-245 Białystok. Przypominamy, że prezentacja dotycząca pomysłu badawczego przyszłej rozprawy doktorskiej na tle najważniejszych osiągnięć w danej dziedzinie ma być prezentacją ustną (bez pomocy multimediów)i trwać maksymalnie 10 min. Dalszy etap rozmowy kwalifikacyjnej dotyczyć będzie ogólnego rozeznania w dyscyplinie naukowej. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej określa Uchwała nr 2428 Senatu UwB z dnia 22.05.2019 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2019/2020: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2428-1.pdf. Prosimy o sprawdzenie kompletności dokumentów, które powinny znajdować się w systemie IRK, a są to: -ankieta osobowa pobrana z systemu; -dyplom ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementami. Ponieważ nie posiadacie Państwo już dostępu do IRK, brakujące dokumenty proszę niezwłocznie wysłać na adres mailowy szkoły doktorskiej. Monika Naumowicz Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytet w Białymstoku Ciołkowskiego 1K 15-245 Białystok pokój: 3071 telefon: +48 85-738-8071