Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Ekonomii i Zarządzania


   powrót
Nazwa Wydział Ekonomii i Zarządzania
Opis Wydział Ekonomii i Zarządzania prowadzi studia na pięciu kierunkach: Ekonomia, Ekonomiczno-Prawny, Logistyka, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Zarządzanie. System kształcenia obejmuje studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne). Nadajemy tytuły zawodowe licencjata (studia 3 letnie), magistra (studia 2 letnie), a także posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego.
Adres Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok
Telefon 857457734 - studia doktoranckie, 857457707 lub 857457713 – kierunek EKONOMIA, 857457708 – kierunki LOGISTYKA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, EKONOMICZNO-PRAWNY oraz ZARZĄDZANIE
WWW Wydział Ekonomii i Zarządzania

 Studia (10) 
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Ekonomia - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia II stopnia niestacjonarne
Ekonomia - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia niestacjonarne
Ekonomia - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia II stopnia stacjonarne
Ekonomia - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Ekonomiczno-prawny - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
International Economic Relations II stopnia stacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia II stopnia stacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Zarządzanie - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia II stopnia stacjonarne
Zarządzanie - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
razem: 10
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce