University of Bialystok

Wydział Historyczno-Socjologiczny


   back
Name Wydział Historyczno-Socjologiczny
Address 15-420 Białystok
ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
- obsługa informacyjna i techniczna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00 p. 114, tel. (0-85) 745-74-86
Telephone 85 745 7486
WWW Wydział Historyczno-Socjologiczny
E-mail whsrek@uwb.edu.pl

 Studies (1) 
Name of studies Level of study Form of study
International Relations - second cycle (masters) second degree stationary
total: 1
   

Search
more information on search