Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Ekonomii i Finansów


   powrót
Nazwa Wydział Ekonomii i Finansów
Adres Wydział Ekonomii i Finansów
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok

Biuro Rekrutacyjne przyjmuje interesantów:
Poniedziałek, Czwartek, Piątek: 9:30 - 13:30, Wtorek: 9:30 - 15:00

Ekonomia - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia, e-mail: a.roszko@uwb.edu.pl , tel.: 85 745 7705, pokój nr 104
Ekonomia - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia, e-mail: b.szubzda@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7708, pokój nr 104
Ekonomiczno-prawny - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia, e-mail: bielaszr@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7708, pokój nr 104
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia, e-mail: m.zukowska@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7713, pokój nr 106
Ekonomia - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia, e-mail: k.fiedorow@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7707, pokój nr 106
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia, e-mail: m.zukowska@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7713, pokój nr 106
Ekonomia - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia - e-mail: a.korotkiewicz@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7713, pokój nr 106

 Studia (14) 
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Ekonomia - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia II stopnia niestacjonarne
Ekonomia - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia - rekrutacja uzupełniająca II stopnia niestacjonarne
Ekonomia - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia niestacjonarne
Ekonomia - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia - rekrutacja uzupełniająca I stopnia niestacjonarne
Ekonomia - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia II stopnia stacjonarne
Ekonomia - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia - rekrutacja uzupełniająca II stopnia stacjonarne
Ekonomia - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Ekonomiczno-prawny - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Ekonomiczno-prawny - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - rekrutacja uzupełniająca I stopnia stacjonarne
International Economic Relations II stopnia stacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia II stopnia stacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia - rekrutacja uzupełniająca II stopnia stacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - rekrutacja uzupełniająca I stopnia stacjonarne
razem: 14
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce