University of Bialystok

Wydział Ekonomii i Finansów


   back
Name Wydział Ekonomii i Finansów
Address Wydział Ekonomii i Finansów
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok

Biuro Rekrutacyjne przyjmuje interesantów:
Poniedziałek, Czwartek, Piątek: 9:30 - 13:30, Wtorek: 9:30 - 15:00

Ekonomia - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia, e-mail: a.roszko@uwb.edu.pl , tel.: 85 745 7705, pokój nr 104
Ekonomia - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia, e-mail: b.szubzda@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7708, pokój nr 104
Ekonomiczno-prawny - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia, e-mail: bielaszr@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7708, pokój nr 104
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia, e-mail: m.zukowska@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7713, pokój nr 106
Ekonomia - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia, e-mail: k.fiedorow@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7707, pokój nr 106
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia, e-mail: m.zukowska@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7713, pokój nr 106
Ekonomia - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia - e-mail: a.korotkiewicz@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7713, pokój nr 106

 Studies (1) 
Name of studies Level of study Form of study
International Economic Relations second degree stationary
total: 1
   

Search
more information on search