Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Filologiczny


   powrót
Nazwa Wydział Filologiczny
Adres Wydział Filologiczny
ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok

Biuro Rekrutacyjne przyjmuje interesantów:

Do końca czerwca 2020 r.
Poniedziałek - Piątek w godzinach 09.00-14.00
Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 85
telefon: 85 745 74 85, e-mail: rekrutwf@uwb.edu.pl

W lipcu, sierpniu i wrześniu 2020 r.
Poniedziałek - Piątek w godzinach 09.00-14.00
Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 47
telefon: 85 745 74 60, e-mail: rekrutwf@uwb.edu.pl

 Studia (19) 
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
English Philology II stopnia stacjonarne
Filologia polska - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia II stopnia stacjonarne
Filologia polska - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia II stopnia stacjonarne
Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska z elementami translatoryki - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia II stopnia stacjonarne
Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem hiszpańskim - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem niemieckim - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem rosyjskim - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia francuska - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego) I stopnia stacjonarne
Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska - przekładoznawstwo - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia II stopnia stacjonarne
Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego) - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia, moduł specjalizacyjny: język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia, moduł specjalizacyjny: język francuski stosowany, z hiszpańskim - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego i hiszpańskiego od podstaw)- edukacja dwujęzyczna I stopnia stacjonarne
Philology, in the field of: English Philology I stopnia stacjonarne
Филология, русская филология – предложение для кандидатов со знанием русского языка, стационарное 3-летнее образование первого уровня, бакалавриат I stopnia stacjonarne
Филология, русская филология – языковая коммуникация в сфере бизнеса, стационарное 3-летнее образование первого уровня, бакалавриат I stopnia stacjonarne
razem: 19
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce