University of Bialystok

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych


   back
Name Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Address Wydział  Historii i Stosunków Międzynarodowych
ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
pokój nr: 27

Biuro Rekrutacyjne przyjmuje interesantów:
Poniedziałek - Piątek, godz. 10.00 - 14.00
Telephone 85 745 7486
E-mail whsrek@uwb.edu.pl

 Studies (1) 
Name of studies Level of study Form of study
International Relations - second cycle (masters) second degree stationary
total: 1
   

Search
more information on search