Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Matematyki


   powrót
Nazwa Wydział Matematyki
Adres Wydział Matematyki i Informatyki
ul. K. Ciołkowskiego 1M,
15-245 Białystok
pokój 3001

Biuro Rekrutacyjne przyjmuje interesantów:
dzień : godzina
Telefon 85 738 8302
E-mail mat-inf@uwb.edu.pl

 Studia (2) 
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Matematyka - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia II stopnia stacjonarne
Matematyka - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
razem: 2
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce