Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Prawa


   powrót
Nazwa Wydział Prawa
Adres Wydział Prawa
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
sala nr 104 (aula Wydziału Prawa)

Studia stacjonarne I stopnia, jednolite studia magisterskie – tel. 85 745 72 01, e-mail: wp-rekrutacja@uwb.edu.pl
Administracja - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
Bezpieczeństwo i prawo - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
Kryminologia - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
Prawo - stacjonarne 5-letnie jednolite studia magisterskie

Studia stacjonarne II stopnia: – tel. 85 745 72 02, 85 745 72 01, e-mail: wp-2stopnia@uwb.edu.pl
Administracja - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia
Bezpieczeństwo i prawo - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia
Kryminologia – stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Studia niestacjonarne I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie: – tel. 85 745 72 02, 85 745 72 01, e-mail: wp-niestacjonarne@uwb.edu.pl
Administracja - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia
Administracja - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia
Bezpieczeństwo i prawo - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia
Bezpieczeństwo i prawo - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia
Kryminologia - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia
Kryminologia – niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia
Prawo - niestacjonarne 5-letnie jednolite studia magisterskie

 Studia (14) 
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Administracja - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia II stopnia stacjonarne
Administracja - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Administracja - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia II stopnia niestacjonarne
Administracja - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo i prawo - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo i prawo - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo i prawo - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo i prawo - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Kryminologia - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia niestacjonarne
Kryminologia - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Kryminologia – niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia II stopnia niestacjonarne
Kryminologia – stacjonarne 2-letnie studia II stopnia II stopnia stacjonarne
Prawo - stacjonarne 5-letnie jednolite studia magisterskie magisterskie stacjonarne
Prawo - niestacjonarne 5-letnie jednolite studia magisterskie magisterskie niestacjonarne
razem: 14
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce