University of Bialystok

Instytut Zarządzania


   back
Name Instytut Zarządzania
Address Instytut Zarządzania
ul. Warszawska 63
15-062 Białystok

Biuro Rekrutacyjne przyjmuje interesantów:
Poniedziałek, Czwartek, Piątek: 9:30 - 13:30, Wtorek: 9:30 - 15:00

Zarządzanie - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - e-mail: b.szubzda@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7708, pokój nr 104
Zarządzanie - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia, e-mail: b.szubzda@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7708, pokój nr 104
Zarządzanie - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia - e-mail: a.korotkiewicz@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7713, pokój nr 106
Zarządzanie - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia,- e-mail: a.korotkiewicz@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7713, pokój nr 106