Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Finansów

International Economic Relations

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki

Jednostki prowadzące

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wydział Ekonomii i Finansów
  adres:
  Wydział Ekonomii i Finansów
  ul. Warszawska 63
  15-062 Białystok

  Biuro Rekrutacyjne przyjmuje interesantów:
  Poniedziałek, Czwartek, Piątek: 9:30 - 13:30, Wtorek: 9:30 - 15:00

  Ekonomia - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia, e-mail: a.roszko@uwb.edu.pl , tel.: 85 745 7705, pokój nr 104
  Ekonomia - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia, e-mail: b.szubzda@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7708, pokój nr 104
  Ekonomiczno-prawny - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia, e-mail: bielaszr@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7708, pokój nr 104
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia, e-mail: m.zukowska@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7713, pokój nr 106
  Ekonomia - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia, e-mail: k.fiedorow@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7707, pokój nr 106
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia, e-mail: m.zukowska@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7713, pokój nr 106
  Ekonomia - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia - e-mail: a.korotkiewicz@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7713, pokój nr 106

Zapisy

od 2020-06-05 do 2020-08-31 23:59:59

Język wykładowy

angielski

Opis

The field of study is payable to all students.

The tuition fee can be found on the following website: http://www.uwb.edu.pl/tuition-fees

 

 

Contact information:

University of Bialystok
Phone: +48 85 745 70 53
           +48 85 745 70 80

E-mail: studyinuwb@uwb.edu.pl

 

International Economic Relations

The study provides graduates with advanced knowledge in international economics and complementary disciplines as well as develops useful skills necessary to carry out a professional activity in the institutions and enterprises related to international trade, international organizations and institutions, state administration units connected with foreign cooperation, research and expert centres dealing with international relations, diplomacy and mass media.

http://www.uwb.edu.pl/master-degree-programs-3737

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

– ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich na kierunkach należących do dziedziny nauk społecznych

– średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

In recruitment proceedings, the following will be taken into account:

- diploma of completion of first-cycle, second-cycle or uniform master's studies in fields of study in the field of social sciences.

 

Wysokość czesnego

I year/6253 PLN
II year/6253 PLN
Total: 12 470 PLN