Filologia - Lista studiów


Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
English Philology II stopnia stacjonarne
Filologia, filologia angielska - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia II stopnia stacjonarne
Filologia, filologia angielska - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia, filologia angielska z elementami translatoryki - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia II stopnia stacjonarne
Filologia, filologia angielska z językiem hiszpańskim - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia, filologia angielska z językiem niemieckim - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia, filologia angielska z językiem rosyjskim - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia, filologia francuska - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego) I stopnia stacjonarne
Filologia, filologia rosyjska - przekładoznawstwo - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia II stopnia stacjonarne
Filologia, filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia, filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - rekrutacja uzupełniająca I stopnia stacjonarne
Filologia, filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego) - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia, filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego) - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - rekrutacja uzupełniająca I stopnia stacjonarne
Filologia, filologia rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia, język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia, język francuski stosowany, z hiszpańskim - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw) I stopnia stacjonarne
Filologia, język francuski stosowany, z hiszpańskim - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw) - rekrutacja uzupełniająca I stopnia stacjonarne
Philology, in the field of Russian Philology I stopnia stacjonarne
Philology, in the field of: English Philology I stopnia stacjonarne
Philology, in the field of: Russian Philology – language communication for business I stopnia stacjonarne
razem: 20
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce