Filologia - Studia I stopnia


Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Filologia, filologia angielska - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia, filologia angielska z językiem hiszpańskim - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia, filologia angielska z językiem niemieckim - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia, filologia angielska z językiem rosyjskim - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia, filologia francuska - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego) I stopnia stacjonarne
Filologia, filologia francuska - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego) - rekrutacja uzupełniająca I stopnia stacjonarne
Filologia, filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia, filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw) - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - rekrutacja uzupełniająca I stopnia stacjonarne
Filologia, filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego) - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia, filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego) - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - rekrutacja uzupełniająca I stopnia stacjonarne
Filologia, filologia rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia, język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy stacjonarne 3-letnie studia I stopnia I stopnia stacjonarne
Filologia, język francuski stosowany, z hiszpańskim - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw) I stopnia stacjonarne
Filologia, język francuski stosowany, z hiszpańskim - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw) - rekrutacja uzupełniająca I stopnia stacjonarne
Филология, русская филология – языковая коммуникация в сфере бизнеса, стационарное 3-летнее образование первого уровня, бакалавриат Первый уровень обучения, бакалавриат stacjonarne
razem: 15
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce