Harmonogram rekrutacji dla studiów doktoranckich

Studia trzeciego stopnia – studia doktoranckie

Studia stacjonarne doktoranckie w zakresie biologii

15.08.-04.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

05-09.09.2016 r.

Przyjmowanie przez Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej (Instytut Biologii, ul. Ciołkowskiego 1J, pok. 3005) od kandydatów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w godz. 10.00-14.30.

12.09.2016 r.

Rozmowa kwalifikacyjna.

13.09.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

16-22.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

23-29.09.2016 r.

Przyjmowanie od kandydatów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów.

30.09.2016 r.

Rozmowa kwalifikacyjna.

 

Studia stacjonarne doktoranckie w zakresie chemii

15.08.-04.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

05-09.09.2016 r.

Przyjmowanie przez Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej (Instytut Chemii, ul. Ciołkowskiego 1K, pok. 3028) od kandydatów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w godz. 10.00- 14.30.

12.09.2016 r.

Rozmowa kwalifikacyjna.

13.09.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

16-22.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

23-29.09.2016 r.

Przyjmowanie dokumentów

30.09.2016 r.

Rozmowa kwalifikacyjna.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne doktoranckie w zakresie ekonomii

01-19.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów. Przyjmowanie od kandydatów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2016 r., do godz. 14.30.

21.09.2016 r.

Rozmowa kwalifikacyjna.

26.09.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

27.10.-06.10.2016 r.

Rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne, rejestracja w systemie IRK

 

Studia stacjonarne doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa

17.08.-20.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów. Przyjmowanie od kandydatów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2016 r., do godz. 14.30.

23.09.2016 r.

Rozmowa kwalifikacyjna.

30.09.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

23-29.09.2016 r.

Rekrutacja uzupełniająca.

30.09.2016 r.

Rozmowa kwalifikacyjna.

 

Studia stacjonarne doktoranckie w zakresie fizyki

01.06.-15.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

15-20.09.2016 r.

Przyjmowanie przez Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej (Wydział Fizyki, ul. Ciołkowskiego 1L) od kandydatów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w godz. 09.00-15.00.

23.09.2016 r.

Rozmowa kwalifikacyjna.

26.09.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego  w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

 

Studia stacjonarne doktoranckie w zakresie historii i socjologii

01-23.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów. Przyjmowanie od kandydatów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.09.2016 r., do godz. 14.30.

27.09.2016 r.

Rozmowa kwalifikacyjna.

28.09.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

  

Studia stacjonarne i niestacjonarne doktoranckie w zakresie nauk prawnych

10.06.-02.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów. 

10.06.-30.07.2016 r.i22.08.-02.09.2016 r.Przyjmowanie od kandydatów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.09.2016 r., do godz. 14.00.

13-14.09.2016 r.

Rozmowa kwalifikacyjna.

20.09.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).