Harmonogram rekrutacji dla studiów doktoranckich

Studia trzeciego stopnia – studia doktoranckie - rekrutacja uzupełniająca

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Termin rekrutacji

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie biologii

 

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie chemii

 

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie ekonomii

01.08.–17.09.2018 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie fizyki

16.08.–21.09.2018 r.

studia stacjonarne doktoranckie humanistyczno-społeczne w zakresie historii, filozofii i socjologii

 

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa

 

studia stacjonarne  doktoranckie w zakresie nauk prawnych

 

Przyjmowanie przez Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej od kandydatów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów, w tym:

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie biologii

 

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie chemii

 

studia stacjonarne i studia niestacjonarne doktoranckie w zakresie ekonomii

18–19.08.2018 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie fizyki

           do 24.09.2018 r. 

studia stacjonarne doktoranckie humanistyczno-społeczne w zakresie historii, filozofii i socjologii

 

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa

 

studia stacjonarne   doktoranckie w zakresie nauk prawnych

 

Rozmowa kwalifikacyjna, w tym:

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie biologii

 

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie chemii

 

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie ekonomii

20.09.2018 r.

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie fizyki

 

studia stacjonarne doktoranckie humanistyczno-społeczne w zakresie historii, filozofii i socjologii

 

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa

 

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie nauk prawnych

 

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego
w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych), w tym:

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie biologii

 

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie chemii

 

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie ekonomii

 

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie fizyki

25.09.2018 r., godzina 10.00 

studia stacjonarne doktoranckie humanistyczno-społeczne w zakresie historii, filozofii i socjologii

 

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa

 

studia stacjonarne doktoranckie w zakresie nauk prawnych