Harmonogram rekrutacji dla studiów niestacjonarnych

Studia niestacjonarne

Studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie

17.05.-29.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej – nie dotyczy Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

17.05.-16.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej – dotyczy Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

17.05.-12.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy przystępują do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej.

14.09.2016 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz na studia drugiego stopnia.

21.07.-20.09.2016 r.

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2016 r., do godz. 14.30. Wydawanie/wysyłanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia – dotyczy Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

01.08.-30.09.2016 r.

W dniach 15.08.2016 r. oraz  26.08.2016 r. WKR nie pracuje

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2016 r., do godz. 14.30. Wydawanie/wysyłanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia – dotyczy Wydziału Prawa.

22.08.-30.09.2016 r.

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2016 r., do godz. 14.30. Wydawanie/wysyłanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia – dotyczy Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii.