Harmonogram rekrutacji dla studiów niestacjonarnych


Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja 

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

05.06-15.09.2020 r. 

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz na studia drugiego stopnia.

17.09.2020 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego
w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

21.09.2020 r.

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na
I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby wydziału.

22-24.09.2020 r. 

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

25.09.2020 r

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów).

28.09.2020 r.

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

29.09.2020 r.