Harmonogram rekrutacji dla studiów niestacjonarnych

Studia niestacjonarne: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia,

jednolite studia magisterskie

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja podstawowa

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)
i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

16.05.–21.09.

2017 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego.

16.05.–18.09.
2017 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz na studia drugiego stopnia.

20.09.2017 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego
w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

22.09.2017 r.

od godz. 14.30

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na
I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR, w tym:

do godz. 14.30

  • Wydział Ekonomii i Zarządzania

25-26.09.2017 r.

  • Wydział Pedagogiki i Psychologii

25-27.09.2017 r.

·         Wydział Prawa

16.08.-28.09.2017 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych), w tym:

od godz. 14.30

  • Wydział Ekonomii i Zarządzania

27.09.2017 r.

  • Wydział Pedagogiki i Psychologii

28.09.2017 r.

·         Wydział Prawa

29.09.2017 r.