Harmonogram rekrutacji dla studiów stacjonarnych I stopnia

Studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

Rekrutacja podstawowa

17.05.-08.07.2016 r.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego.

17.05.-15.06.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy przystępują do egzaminu wstępnego.

22.06.2016 r.

Egzamin wstępny (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

15.07.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego  w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych):

- godz. 8.00 - kierunek: administracja, bezpieczeństwo narodowe, kryminologia, prawo, filozofia i etyka, historia, kognitywistka i komunikacja, religioznawstwo, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia wschodnie,

- godz. 9.00 - kierunek: filologia, filologia polska, kulturoznawstwo, pedagogika, praca socjalna,

- godz. 10.00 - kierunek: biologia, chemia, ochrona środowiska, przyroda, matematyka, informatyka, informatyka i ekonometria, ekonomia, ekonomiczno-prawny, logistyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie, fizyka.

15 i 18-20.07.2016 r.

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2016 r., do godz. 14.30.

22.07.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.

25-26.07.2016 r.

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów), WKR uzupełnia listę kandydatów o osoby zajmujące kolejne pozycje na liście rankingowej. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.07.2016 r., do godz. 14.30.

28.07.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.

 

Rekrutacja na kierunki studiów prowadzone w języku angielskim i w języku rosyjskim

17.05.-19.08.2016 r.

Rejestracja kandydatów w systemie IRK.

23.08.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

24.08.-12.09.2016 r.

W dniu 26.08.2016 r. WKR nie pracuje.

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12.09.2016 r., do godz. 14.30 wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej.Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca na kierunki, na które nie została wyczerpana liczba miejsc

 

(z wyjątkiem kierunku filologia, specjalności: filologia angielska z językiem niemieckim, filologia francuska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)język francuski profil kulturowo-tłumaczeniowy, - język francuski stosowany, z hiszpańskim (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw), Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziału Prawa)

01.08.-22.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego.

29.07.-12.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy przystępują do egzaminu wstępnego.

14.09.2016 r.

Egzamin wstępny (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

01-23.09.2016 r.

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.09.2016 r., do godz. 14.30.

26.09.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.

 

Rekrutacja uzupełniająca na kierunki, na które nie została wyczerpana liczba miejsc

 

(dotyczy kierunków: flologia, specjalności: filologia angielska z językiem niemieckim, filologia francuska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)język francuski profil kulturowo-tłumaczeniowy, - język francuski stosowany, z hiszpańskim (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw), Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziału Prawa)

01.08.-16.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego.

01.08.-12.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy przystępują do egzaminu wstępnego.

14.09.2016 r.

Egzamin wstępny (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

20.09.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego  w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) do godz. 15.00

21-22.09.2016 r.

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.09.2016 r., do godz. 14.30 – nie dotyczy Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

22-23.09.2016 r.

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.09.2016 r., do godz. 14.30 – dotyczy Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

26.09.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.

 

Rekrutacja uzupełniająca (II tura) na kierunki, na które nie została wyczerpana liczba miejsc

(nie dotyczy Wydziału Ekonomii i Zarządzania)

26-29.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego, przyjmowanie dokumentów.

26-27.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy  przystępują do egzaminu wstępnego.

28.09.2016 r.

Egzamin wstępny (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

29.09.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.