Harmonogram rekrutacji dla studiów stacjonarnych I stopnia

  

                                                                                 Studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja uzupełniająca

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

16.08.–14.09. 2018 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

17.09.2018 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

19.09.2018 r.

do godz. 14.30

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.

20–21.09.
2018 r.
do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).

24.09.2018 r.

od godz. 14.30

 

 

 

         Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie prowadzone na zasadach odpłatności dla cudzoziemców

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Termin rekrutacji

na studia stacjonarne

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

Rejestracja kandydatów w systemie IRK (uzupełnienie danych osobowych). Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby UCR. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka angielskiego/języka polskiego/ języka rosyjskiego dla cudzoziemców, którzy w procesie rekrutacji nie przedstawią właściwego dokumentu potwierdzającego znajomość jednego z tych języków.

16.08–14.09.
2018 r.

16.08–14.09.
2018 r.