Harmonogram rekrutacji dla studiów stacjonarnych I stopnia

  

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

05.06- 13.08.2020 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

17.08.2020 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

21.08.2020 r.

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby wydziału.

24-26.08.2020 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

27.08.2020 r.

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów). Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby wydziału.

 28.08.2020 r.

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

 31.08.2020 r.

  

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

05.06- 22.08.2020 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

24.08.2020 r.

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby wydziału.

25-26.08.2020 r.

 

 

Studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone na zasadach odpłatności

dla cudzoziemców.                               

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja 

Rejestracja kandydatów w systemie IRK (uzupełnienie danych osobowych). Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby UCR 

05.06-31.08.2020 r.