Harmonogram rekrutacji dla studiów stacjonarnych II stopnia

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (nie dotyczy Wydziału Prawa)

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja uzupełniająca*

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

16.05.– 19.07.
2017 r.

16.08.–18.09. 2017 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

21.07.2017 r.

19.09.2017 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

25.07.2017 r.

do godz. 14.30

20.09.2017 r.

do godz. 14.30

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.

26–27.07.
2017 r.

do godz. 14.30

20–21.09.
2017 r.

do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

28.07.2017 r.

od godz. 14.30

22.09.2017 r.

od godz. 14.30

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów).

31.07.2017 r.

do godz. 14.30

-

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

02.08.2017 r.
od godz. 14.30

-

Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

05.09.2017 r.

-

*Rekrutacja zostanie uruchomiona w przypadku niewyczerpania liczby miejsc w rekrutacji

podstawowej na poszczególnych kierunkach studiów.

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia - Wydział Prawa

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja uzupełniająca*

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

16.05.– 26.07.
2017 r.

16.08.–18.09. 2017 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

04.08.

2017 r.

od godz. 14.30

20.09.2017 r.

od godz. 14.30

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.

07–08.08.
2017 r.

do godz. 14.30

20–21.09.
2017 r.

do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

09.08.2017 r.

od godz. 14.30

22.09.2017 r.

od godz. 14.30

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów).

10.08.2017 r.

do godz. 14.30

-

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

11.08.2017 r.
od godz. 14.30

-

Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

05.09.2017 r.

-

*Rekrutacja zostanie uruchomiona w przypadku niewyczerpania liczby miejsc w rekrutacji

podstawowej na poszczególnych kierunkach studiów.

 

Studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim i w języku rosyjskim

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja uzupełniająca*

Rejestracja kandydatów w systemie IRK.

16.05–14.07.
2017 r.

16.08–14.09. 2017 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

17.07.2017 r.

18.09.2017 r.

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR.

17–21.07.
2017 r.

18–19.09.
2017 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego.

24.07.2017 r.

20.09.2017 r.

*Rekrutacja zostanie uruchomiona w przypadku niewyczerpania liczby miejsc w rekrutacji podstawowej na poszczególnych kierunkach studiów.

 

 

Studia drugiego stopnia – rekrutacja kandydatów cudzoziemców

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja uzupełniająca*

Rejestracja kandydatów w systemie IRK (uzupełnienie danych osobowych).

16.05– 10.07.
2017 r.

01.08–14.09. 2017 r.

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby UCR

14.07.2017 r.

do godz. 15.00.

19.09.2017 r.

do godz. 15.00.

*Rekrutacja zostanie uruchomiona w przypadku niewyczerpania liczby miejsc w rekrutacji

podstawowej na poszczególnych kierunkach studiów.