Harmonogram rekrutacji dla studiów stacjonarnych II stopnia

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Rekrutacja podstawowa

(Wydział Biologiczno-Chemiczny, Wydział Historyczno-Socjologiczny oraz Wydział Matematyki i

Informatyki)

17.05.-18.07.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

25.07.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.

26-27.07.2016 r.

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2016 r., do godz. 14.30.

28.07.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.

 

Rekrutacja podstawowa

(wszystkie wydziały z wyjątkiem: Wydziału Biologiczno-Chemicznego, Wydziału Historyczno-

-Socjologicznego oraz Wydziału Matematyki i Informatyki)

17.05.-25.07.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej.

17.05.-22.07.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez  kandydatów, którzy przystępują do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej.

28.07.2016 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna.

29.07.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.

01-03.08.2016 r.

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.08.2016 r., do godz. 14.30.

04.08.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.

05. i 08.08.2016 r.

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc (na skutek rezygnacji kandydatów). WKR uzupełnia listę kandydatów o osoby zajmujące kolejne pozycje na liście rankingowej. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.08.2016 r., do godz. 14.30.

09.08.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) do godz. 15.00.

Rekrutacja na kierunki studiów prowadzone w języku angielskim i w języku rosyjskim

17.05.-18.08.2016 r.

Rejestracja kandydatów w systemie IRK.

22.08.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).

22.08.-12.09.2016 r.

Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12.09.2016 r., do godz. 14.30 wraz z dowodem wpłaty opłaty rekrutacyjnej. 

 

Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca na kierunki, na które nie została wyczerpana liczba miejsc

(z wyjątkiem Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziału Prawa)

11.08.-22.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej.

11.08.-12.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy przystępują do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej.

14.09.2016 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna.

01-23.09.2016 r.

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.09. 2016 r., do godz. 14.30.

26.09.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.

 

Rekrutacja uzupełniająca na kierunki, na które nie została wyczerpana liczba miejsc (dotyczy Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziału Prawa)

11.08.-19.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej.

11.08.-16.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej – dotyczy Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

11.08.-11.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy przystępują do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej.

14.09.2016 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna.    

20.09.2016 r.

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) do godz. 15.00.

21.09.2016 r.

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2016 r., do godz. 14.30 – dotyczy Wydziału Prawa.

21-22.09.2016 r.

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.09.2016 r., do godz. 14.30 – dotyczy Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

22-23.09.2016 r.

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.09.2016 r., do godz. 14.30 – dotyczy Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

23.09.2016 r.

Ogłaszanie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) do godz. 15.00.

 

Rekrutacja uzupełniająca (II tura) na kierunki, na które nie została wyczerpana liczba miejsc – nie dotyczy Wydziału Ekonomii i Zarządzania

26-29.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, przyjmowanie dokumentów.

26-27.09.2016 r.

Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy przystępują do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej.

28.09.2016 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna.