• zaloguj się
  • utwórz konto

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Kandydaci ze szczególnymi potrzebami

| Katarzyna Worobiej

W trakcie rekrutacji każda osoba doświadczająca trudności wynikających ze stanu zdrowia może skorzystać ze wsparcia Pełnomocnika rektora ds. studentów i doktorantów ze szczególnymi potrzebami i Sekcji ds. Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami  Do jego otrzymania nie jest konieczne posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub dokumentu równoważnego), wystarczy mieć odpowiednią dokumentację (np. opinię z poradni pedagogiczno-psychologicznej).

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 9-13.

Uniwersytet w Białymstoku

ul. Świerkowa 20B, pok. 17

15-328 Białystok

e-mail: biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl

tel. 85 745 78 89