• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

 

Ważne informacje 

1. Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłaty rekrutacyjneOpłaty za studia, akademik lub legitymację studencką wnoszone są na inne konta. Nie należy również wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata (ostatnie 11 cyfr w numerze konta to PESEL kandydata).

2. Liczy się data wpływu środków na wygenerowany rachunek IRK. Potwierdzenie dokonania opłaty będzie widoczne na osobistym koncie rejestracyjnym. Operacja księgowania w ciągu tygodnia trwa dwa dni od momentu dokonania wpłaty, w przypadku gdy wpłata została dokonana w piątek - na koncie kandydata opłata będzie widoczna we wtorek. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane przez system gwarantujący jak najszybszy przepływ środków.

3. Przy kwalifikacji kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury wymagany jest poziom podstawowy lub rozszerzony.

4. Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w punktach procentowych z przedmiotów obowiązkowych lub z przedmiotów dodatkowo wybranych na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).

5. Wynik egzaminu uzyskany z poziomu podstawowego wyrażony w punktach zostanie pomnożony przez współczynnik 0,65.

6. Wynik egzaminu uzyskany z poziomu rozszerzonego wyrażony w punktach zostanie pomnożony przez współczynnik 1,0.

7. Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1,3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik uzyskany po zastosowaniu współczynnika przekroczy liczbę 100, przyjmuje się, że kandydat uzyskał 100 pkt.

 


Po dokonaniu rejestracji zostanie utworzone dla każdego kandydata osobiste konto, które będzie jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące. 


Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek studiów/kierunek studiów z modułem specjalizacyjnym wynosi 85 zł i obejmuje wszystkie wybrane w ramach jednego kierunku studiów/kierunku studiów z modułem specjalizacyjnym rodzaje i formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) realizowane w danej jednostce.


 

Dokumenty do pobrania:

  


Najczęściej zadawane pytania - kliknij


 

Tury rekrutacji

Filtry

  • Poziomy kształcenia

  • Formy studiów

  • Grupy studiów

  • Jednostki organizacyjne

Lp. Oferta Tura 1
1 Administracja-niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 10.09.2023 23:59
2 Administracja-niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 10.09.2023 23:59
3 Administracja-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 27.07.2023 12:00
4 Administracja-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
5 Bezpieczeństwo i prawo - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 10.09.2023 23:59
6 Bezpieczeństwo i prawo - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 10.09.2023 23:59
7 Bezpieczeństwo i prawo - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 27.07.2023 12:00
8 Bezpieczeństwo i prawo - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
9 Biologia - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
10 Biologia-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 27.07.2023 12:00
11 Chemia kryminalistyczna i sądowa - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 27.07.2023 12:00
12 Chemia-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 27.07.2023 12:00
13 Chemia-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
14 Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa – niestacjonarne 2 – letnie studia od: 01.06.2023 00:00
do: 10.09.2023 23:59
15 Ekobiznes - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
16 Ekonomia – profil praktyczny (Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny) - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 10.08.2023 23:59
17 Ekonomia – profil praktyczny (Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny) - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 10.08.2023 23:59
18 Ekonomia-niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 10.09.2023 23:59
19 Ekonomia-niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 10.09.2023 23:59
20 Ekonomia-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 27.07.2023 12:00
21 Ekonomia-stacjonarne 3 letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
22 Ekonomiczno-prawny stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
23 Europeistyka – profil praktyczny (Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny) - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 10.08.2023 23:59
24 Filologia obca nauczycielska - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 27.07.2023 12:00
25 Filologia polska nauczycielska - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 27.07.2023 12:00
26 Filologia polska-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 27.07.2023 12:00
27 Filologia polska-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
28 Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 27.07.2023 12:00
29 Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
30 Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska z elementami translatoryki - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 27.07.2023 12:00
31 Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem hiszpańskim - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
32 Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem niemieckim - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
33 Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem rosyjskim - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
34 Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia francuska - nauka języka od podstaw (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw) - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
35 Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska - komunikacja językowa w administracji - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
36 Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska - przekładoznawstwo - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 27.07.2023 12:00
37 Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska – komunikacja językowa w mediach - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
38 Filologia, moduł specjalizacyjny: język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
39 Filologia, moduł specjalizacyjny: język francuski stosowany, z hiszpańskim - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
40 Filozofia i etyka 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
41 Filozofia, stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 27.07.2023 12:00
42 Fizyka-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 27.07.2023 12:00
43 Fizyka-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
44 Historia-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 27.07.2023 12:00
45 Historia-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
46 Informatyka - profil praktyczny (Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny) - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 10.08.2023 23:59
47 Informatyka i ekonometria-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
48 Informatyka-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 27.07.2023 12:00
49 Informatyka-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
50 Jakość i bezpieczeństwo środowiska - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
51 Kognitywistyka i komunikacja-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
52 Kryminologia-niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 10.09.2023 23:59
53 Kryminologia-niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 10.09.2023 23:59
54 Kryminologia-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 27.07.2023 12:00
55 Kryminologia-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
56 Kulturoznawstwo - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 27.07.2023 12:00
57 Kulturoznawstwo - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
58 Lingwistyka stosowana (język niemiecki z rosyjskim z elementami angielskiego) – stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
59 Matematyka-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 27.07.2023 12:00
60 Matematyka-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
61 Mikrobiologia - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
62 Międzynarodowe stosunki gospodarcze-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 27.07.2023 12:00
63 Międzynarodowe stosunki gospodarcze-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
64 Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 10.09.2023 23:59
65 Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 10.09.2023 23:59
66 Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 27.07.2023 12:00
67 Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
68 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny) - stacjonarne 5-letnie jednolite studia magisterskie od: 01.06.2023 00:00
do: 10.08.2023 23:59
69 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - niestacjonarne 5-letnie jednolite studia magisterskie od: 01.06.2023 00:00
do: 10.09.2023 23:59
70 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - stacjonarne 5-letnie jednolite studia magisterskie od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
71 Pedagogika resocjalizacyjna - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 10.09.2023 23:59
72 Pedagogika resocjalizacyjna - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 10.09.2023 23:59
73 Pedagogika resocjalizacyjna - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 27.07.2023 12:00
74 Pedagogika resocjalizacyjna - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
75 Pedagogika specjalna - niestacjonarne 5-letnie jednolite studia magisterskie od: 01.06.2023 00:00
do: 10.09.2023 23:59
76 Pedagogika specjalna - stacjonarne 5-letnie jednolite studia magisterskie od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
77 Praca socjalna - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 10.09.2023 23:59
78 Praca socjalna - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 10.09.2023 23:59
79 Praca socjalna - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 27.07.2023 12:00
80 Praca socjalna - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
81 Prawo i podatki w biznesie – niestacjonarne 3 – letnie studia od: 01.06.2023 00:00
do: 10.09.2023 23:59
82 Prawo-niestacjonarne 5-letnie jednolite studia magisterskie od: 01.06.2023 00:00
do: 10.09.2023 23:59
83 Prawo-stacjonarne 5-letnie jednolite studia magisterskie od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
84 Socjologia-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 27.07.2023 12:00
85 Socjologia-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
86 Stosunki międzynarodowe-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 27.07.2023 12:00
87 Stosunki międzynarodowe-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
88 Studia wschodnie - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
89 Zarządzanie - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 10.09.2023 23:59
90 Zarządzanie - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 10.09.2023 23:59
91 Zarządzanie-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 27.07.2023 12:00
92 Zarządzanie-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia od: 01.06.2023 00:00
do: 09.07.2023 23:59
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200