• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

 

Ważne informacje 

1. Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłaty rekrutacyjneOpłaty za studia, akademik lub legitymację studencką wnoszone są na inne konta. Nie należy również wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata (ostatnie 11 cyfr w numerze konta to PESEL kandydata).

2. Liczy się data wpływu środków na wygenerowany rachunek IRK. Potwierdzenie dokonania opłaty będzie widoczne na osobistym koncie rejestracyjnym. Operacja księgowania w ciągu tygodnia trwa dwa dni od momentu dokonania wpłaty, w przypadku gdy wpłata została dokonana w piątek - na koncie kandydata opłata będzie widoczna we wtorek. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane przez system gwarantujący jak najszybszy przepływ środków.

3. Przy kwalifikacji kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury wymagany jest poziom podstawowy lub rozszerzony.

4. Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w punktach procentowych z przedmiotów obowiązkowych lub z przedmiotów dodatkowo wybranych na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).

5. Wynik egzaminu uzyskany z poziomu podstawowego wyrażony w punktach zostanie pomnożony przez współczynnik 0,65.

6. Wynik egzaminu uzyskany z poziomu rozszerzonego wyrażony w punktach zostanie pomnożony przez współczynnik 1,0.

7. Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1,3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik uzyskany po zastosowaniu współczynnika przekroczy liczbę 100, przyjmuje się, że kandydat uzyskał 100 pkt.

 


Po dokonaniu rejestracji zostanie utworzone dla każdego kandydata osobiste konto, które będzie jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące. 


Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek studiów/kierunek studiów z modułem specjalizacyjnym wynosi 85 zł i obejmuje wszystkie wybrane w ramach jednego kierunku studiów/kierunku studiów z modułem specjalizacyjnym rodzaje i formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) realizowane w danej jednostce.


 

Dokumenty do pobrania:

  


Najczęściej zadawane pytania - kliknij


 

Opłata rekrutacyjna wpłacana przez kandydatów z zagranicy: 

Numer rachunku IBAN: PL  Kod SWIFT banku: BIGBPLPW

Nazwa banku: Bank Millennium S.A. Adres banku: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa 

Kraj banku odbiorcy: Poland 


 

Tury rekrutacji

Filtry

  • Poziomy kształcenia

  • Formy studiów

  • Grupy studiów

  • Jednostki organizacyjne

Lp. Oferta
1 Administracja - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia
2 Administracja - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia
3 Administracja - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
4 Administracja-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia
5 Bezpieczeństwo i prawo - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia
6 Bezpieczeństwo i prawo - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia
7 Bezpieczeństwo i prawo - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia
8 Bezpieczeństwo i prawo - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
9 Biologia - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
10 Biologia-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia
11 Biotechnologia - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia
12 Biotechnologia - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
13 Chemia kryminalistyczna i sądowa - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia
14 Chemia-stacjonarne 2-letnie studia II stopnia
15 Chemia-stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
16 Computer science
17 Computer Science specialization Internet and Mobile Technologies
18 Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa – niestacjonarne 2 – letnie studia
19 Dyplomacja publiczna - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
20 Dyplomacja publiczna i promocja regionu - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia
21 Ekobiznes - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
22 Ekonomia – profil praktyczny (Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny) - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia
23 Ekonomia – profil praktyczny (Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny) - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
24 Ekonomia-niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia
25 Ekonomia-niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia
strony
Strony: 1, 2, 3, 4
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200