• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Aktualności

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej- studia niestacjonarne

| Katarzyna Worobiej

Etapy postępowania w sprawie przyjęcia na studia

Rekrutacja uzupełniająca

Rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

25.- 26.09.
2023 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków studiów, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin/rozmowę).

Egzamin/rozmowa ze znajomości języka polskiego w przypadku kandydatów cudzoziemców wymagających uzyskania takiego potwierdzenia od uczelni w procesie rekrutacji.

27.09.2023 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK na osobistych kontach rejestracyjnych.

28.09.2023 r.

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby wydziału/instytutu.

29.09.2023 r.
do godz. 11.00

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK na osobistych kontach rejestracyjnych.

29.09.2023 r.
od godz. 13.00

Ogólne

Harmonogram przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej na rok akademicki 2023/2024

| Zbigniew Gromak

Studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

Etapy postępowania w sprawie przyjęcia na studia

Rekrutacja uzupełniająca

Rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

21.08.–10.09.
2023 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków studiów, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin/rozmowę).

Egzamin/rozmowa ze znajomości języka polskiego w przypadku kandydatów cudzoziemców wymagających uzyskania takiego potwierdzenia od uczelni w procesie rekrutacji.

12.09.2023 r.

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK na osobistych kontach rejestracyjnych.

15.09.2023 r.
od godz. 13.00

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby wydziału/instytutu.

18-19.09.
2023 r.
do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK na osobistych kontach rejestracyjnych (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).

20.09.2023 r.
od godz. 14.30

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem limitu przyjęć (na skutek rezygnacji kandydatów).

21.09.2023 r.
do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK na osobistych kontach rejestracyjnych.

22.09.2023 r.
od godz. 13.00

 

 


 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja uzupełniająca

Rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.

21.08.–10.09.
2023 r.

Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin/rozmowę).

Egzamin/rozmowa ze znajomości języka polskiego w przypadku kandydatów cudzoziemców wymagających uzyskania takiego potwierdzenia od uczelni w procesie rekrutacji.

12.09.2023 r

Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK na osobistych kontach rejestracyjnych.

15.09.2023 r.
od godz. 13.00

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby wydziału/instytutu.

18-19.09.
2023 r.
do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom zweryfikowanych wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).

20.09.2023 r.
od godz. 14.30

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w związku z niewyczerpaniem limitu przyjęć (na skutek rezygnacji kandydatów).

21.09.2023 r.
do godz. 14.30

Ogłoszenie kandydatom ostatecznych, zweryfikowanych wyników postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK na osobistych kontach rejestracyjnych.

22.09.2023 r.
od godz. 13.00

Kandydaci ze szczególnymi potrzebami

| Katarzyna Worobiej

W trakcie rekrutacji każda osoba doświadczająca trudności wynikających ze stanu zdrowia może skorzystać ze wsparcia Pełnomocnika rektora ds. studentów i doktorantów ze szczególnymi potrzebami i Sekcji ds. Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami  Do jego otrzymania nie jest konieczne posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub dokumentu równoważnego), wystarczy mieć odpowiednią dokumentację (np. opinię z poradni pedagogiczno-psychologicznej).

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 9-13.

Uniwersytet w Białymstoku

ul. Świerkowa 20B, pok. 17

15-328 Białystok

e-mail: biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl

tel. 85 745 78 89